Flodhestehoved en allergisk reaktion

Flodhestehoved” er den populære betegnelse for en allergisk reaktion. Den akutte allerigske reaktion viser sig ved hævelser i hovedet.

Akut allergisk reaktion se hyppigst om sommeren, når hunden evt. er væk fra sit nær miljø. Ejeren vil opdage den akutte allergiske reaktion ved at hunden pludselig hæver op ved snudepartiet og omkring øjnene. Hundens hævelser gør at den den kommer til at ligne en en flodhest, derfor kaldes tilstanden “flodhestehoved”.


Pina med den allergiske reaktion og nældefeber oven i.

I andre tilfælde kan hunden reagere ved at få nældefeber over hele kroppen. Nældefeber viser sig ved at hunden får buler over hele kroppen, som kan variere i størrelser. Det kan se ud som om hunden har fået en masse mygstik eller bistik.

Man finder ofte ikke frem til hvad der har forsaget eller fremprovokeret den allerigske reaktion. Det kan f.eks. var noget så simpelt som en vaccine eller et bistik/hvepsestik.

Vi så også hævelse på kønsorganet hos Pina. Den ene side af hendes “tissekone” hævede op og blev lidt rødligt. Vi har oplevet den akutte allergiske reaktion, efter en vaccine


Pina hæve på hele snudepartiet

Her ses at kønsorganet også hævet op på den allergiske reaktion

.

Hvis hunden reagere voldsom kan de udvikle en overfølsomhedsreaktion i hele kroppen, dette kaldes et anafylaktisk chok. Et anafylaktisk chok kan være en livstruende tilstand, hundens kredsløb kan svigte. Skulle hunden få kredsløbs svigt kan dette vise sige ved, at hunden bliver urolig, virker angst, få en svag og hurtig puls og en kold legemestemperatur. Her skal du straks kontaket en dyrlæge.

Hvis din hund for en akut allergisk reaktion, skal du holde øje med hundens vejrtrækning er normal og kontakt straks dyrlægen. Din dyrlæge vil vurdere hvor alvorlig tilstanden er og i samråd med dig finde frem til om tilstanden kræver dyrlæge kontrol og evt. medicin. Ved ret medicinering vil hundens tilstand hurtigt stabilisere sig.


Her se Mickey med den allergiske reaktion, snudepartiet er hævet op.

Første gang ved vores hund Pina. Pina fik også nældefeber og hævedet meget op i hovedet og havde buler over hele kroppen, selv hendes kønsorgan hævede op til dobbelt størrelse. Vi tog straks til dyrlægen og Pina fik medicin, i form at binyrebakhomom. Hendes tilstand ændrede sig stille og rolig. Hun har aldrig haft en akut allergisk reaktion siden.

Anden gang var med vores hund Mickey. Han fik også nældefeber oven i, også her skyndte vi os til dyrlægen. Han fik også medicin (binyrebackhomon), også hans tilstand ændrede sig over nogle timer. Mickey hævede i hele hovedet også øjne. Mickeys reaktion skyldtes en vaccine han reagerede på efter 1 time. Han får en en anden form for vaccine nu, når det er tid til vaccination.

Vi vil til en hver tid anbefale at man søger dyrlæge og får medicin til sin hund. Man kan risikere at hundens hævelser kan lukke luftvejene.