Fonde og foreninger man kan kontakte

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark

Alhambravej 15

1826 Frederiksberg C

E-mail db@ dyrenes-beskyttelse.dk

tlf. 3328 7000

 

Kravet her er, at man skal have under kr. 7.500,- udbetalt pr. måned (oplyst febr. 2010 ).

Seneste 3 lønsedler samt seneste årsopgørelse sendes dertil.

 

Dyrenes Dags komité

Toftebæksvej 2,
2800 Kgs. Lyngby
hdv.fyn@mail.dk
tlf. 4026 6080 ( tirsdag 11-14 )
Betingelserne kendes ikke umiddelbart

 

Jytte og Knud Vagn Thoustrup Nielsens Fond

v. Dyrlæge Vibeke Korup

Uhresøvej 23

7500 Holstebro

 

Se hjemmesiden http://www.dyrelaegevagten.dk/frame.cfm/cms/id=892/sprog=1/grp=2/menu=2/

Som udgangspunkt hjælpes mennesker, der har en indkomst svarende til en almindelig folkepension.

 

Fr. Sophie Johansens Legat

Den Kgl. Vet. Landbohøjskole, LIFE

Studieforvaltningen

Bulowsvej 17

1870 Frederiksberg C
35282055

Kontakt for nærmere information

 

Bamses venner

Dyrehospitalet Hobrovej

Dyrlæge Thomas O. Larsen

Hobrovej 40

9000 Ålborg

Tlf. 9811 7400

Kontakt for nærmere information

Georg Hirms Legat
c/o Bertil Jacobi
Stændertorvet 2B, 2. mf
4000 Roskilde

Ubemidlede kan søge tilskud til dyrlægebehandling af syge hunde, katte, stuefugle og andre stuedyr, dog ikke til sterilisation eller forhold, der må anses som almindelig pasning.
Ansøgninger skal vedlægges dyrlægeregning eller tilbud, hvoraf sygdommen fremgår, samt seneste årsopgørelse for ansøgeren.